9 Ocak 2010 Cumartesi

Nes`et in son sözü

Yahsi bilir haddini mecnun degil
Leyli -i irfana bu Mecnun degil


Aciz ü dermene vü bicaredir
Cürmünü ikrar eder avaredirRütbe -i noksanda bulmus kemal
Meh gibi gecerdi nice mah ü sal
Her ne var ki can u cihanda hemin
Zill-i zalil oldugn eyler yakin

Naydan ey hame cenabin murad
Bendeye bu babda bu ictihad


Naibim ol se ki ey ali cenab
San-i serifim ne kerimü´l-hitab

Senden ümidim benim ey isa dem
Nes`et yad etdiresin dem-be-dem


Dergeh-i yarana vr et ruy-mal
Eyle bu vech ile hemin arz-i hal


Hazret-i rindana niyazim hemin
Arz edesin söz ile sazim hemin
Ney´in Feryadi

Hiç yorum yok: