12 Ağustos 2014 Salı

Yol


Mutasavvıflar keşfin talep edilmesini, keşif sahibi olmak için çaba gösterilmesini hiç doğru bulmamışlardır.
Ebu Ali Cüzzani der ki: “İstikamet sahibi ol! Keramete talip olma. Zira Rabbin senden istikamet, doğruluk isterken, nefsin seni keramet istemeye özendirmektedir.”
Kul için en büyük keramet, doğru yol üzere olmaktır.

Hiç yorum yok: